Saturday, 15 December 2012

Coolness, Pistol Shrimp.

Assalamualaikum :)

I found a very cool video, subhanallah of Allah's creation.ccol~ kan?
"Dan kunci-kunci semua yang ghaib ada padaNya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang guguryang tidak diketahuiNya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)'
A-An'am 6:59

No comments: