Friday, 12 April 2013

"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa apabila mereka dibayang-bayangi pemikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya)"
Al-A'araf 7 : 201

No comments: